16 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VC9, NDX, MDG, PJT, STP, SVJ, DRC, TCM, SKG, DVP, C32, TRC, VGS, CSM, APC và CLW thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VC9 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

19/06/2017 15:12

VC9, NDX, MDG, PJT, STP, SVJ, DRC, TCM, SKG, DVP, C32, TRC, VGS, CSM, APC và CLW thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (mã VC9-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2017.

* Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) chi trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2017.

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.

* Ngày 10/7/2017, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) chi trả cổ tức  đợt cuối  năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.

* Ngày 18/7/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.

* Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam (mã SVJ-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.

* Ngày 14/7/2017, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/6/2017.

* Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/6/2017.

* Ngày 14/7/2017, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2017.

* Ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2017.

* Ngày 12/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2017.

* Ngày 10/7/2017, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6/2017.

* Ngày 7/7/2017, Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE (mã VGS-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6/2017.

* Ngày 15/8/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2017.

* Ngày 12/7/2017, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2017.

* Ngày 12/7/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2017.