16 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

DC2, DIH, SVC, VNC, PVI, SZL, ALV, SHI, HT1, GAS, CTT, PEN, DHG, QNP, BHN và KDH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

13/09/2017 20:44

DC2, DIH, SVC, VNC, PVI, SZL, ALV, SHI, HT1, GAS, CTT, PEN, DHG, QNP, BHN và KDH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 (mã DC2-HNX) chi cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2017.

* Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 27/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng tiền cổ tức). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 24/10/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (mã ALV-HNX) chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2017.

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2017.

* Ngày 23/10/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2017.

* Ngày 9/10/2017,  Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2017.

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin (mã CTT-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2017.

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (mã PEN-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2017.

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2017.

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.062 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017.

* Ngày 12/10/2017, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017.

* ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017.

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2017.