21 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

BAX, NNC, BMC, PTS, VTC, CNG, NHC, HCD, APP, SSM, SHI, PPP, DBT, CLM, LGC, TAG, PMC, CLL, SCD, LCD và HCT thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức...

Sơ đồ giao dịch cổ phiếu PTS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

15/03/2017 22:01

BAX, NNC, BMC, PTS, VTC, CNG, NHC, HCD, APP, SSM, SHI, PPP, DBT, CLM, LGC, TAG, PMC, CLL, SCD, LCD và HCT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/3/2017, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2017.

* Ngày 20/4/2017, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2017.

* Ngày 4/4/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2015 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017.

* Ngày 17/4/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2017.

* Ngày 3/4/2017, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) chia cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) - trong đó 6% cổ tức năm 2010, 2% cổ tức năm 2016. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2017.

* Ngày 17/5/2017, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2017.

* Ngày 30/3/2017, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2017.

* Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) trả  cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2017.

* Ngày 3/4/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2017.

* Ngày 10/4/2017, Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2017.

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2017.

* Ngày 11/4/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã PPP-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2017.

* Ngày 8/5/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2017.

* Ngày 14/4/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (mã CLM-HNX) tạm trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2017.

* Ngày 31/5/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 9.6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 960 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017.

* Ngày 21/4/2017, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017.

* Ngày 12/4/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2016 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017.

* Ngày 10/4/2017, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2017.

* Ngày  28/4/2017, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2017.

* Ngày 11/4/2017, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2017.

* Ngày 26/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) - trong đó: thanh toán cổ tức còn lại năm 2015: 2% và tạm ứng cổ tức năm 2016 là 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2017.