9 tháng, Vinamilk ước lãi 8.545 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2017, tổng doanh thu của VNM đạt 38.758 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.545 tỷ đồng...

Hiện, VNM có 1.451.304.721 cổ phiếu đang lưu hành.

Hà Anh

11/10/2017 07:41

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước thực hiện quý 3 và 9 tháng năm 2017.

Theo đó, tổng doanh thu của VNM trong quý 3/2017 ước đạt 13.297 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.217 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.688 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2017, tổng doanh thu của VNM đạt 38.758 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.137 tỷ đồng, tăng 12,22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 8.545 tỷ đồng, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, VNM đặt kế hoạch doanh thu đạt 51.000 tỷ và lãi ròng 9.735 tỷ đồng, chia cổ tức bằng năm 2016 là 50%.

Như vậy, sau 9 tháng VNM lần lượt hoàn thành 76% chỉ tiêu về doanh thu và 88% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Mới đây, VNM công bố hiện công ty có 1.451.304.721 cổ phiếu đang lưu hành.