ACV báo lãi hơn 2.000 tỷ sau 6 tháng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của ACV đạt 6.897 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.076 tỷ đồng...

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của ACV đạt mức 47.502 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Hà Anh

03/08/2017 08:36

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UpCom) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2017.

Theo đó, doanh thu hợp nhất giai đoạn từ 1/4 đến 30/6/2017 đạt 2.850 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.628 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.321 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của ACV đạt 6.897 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.076 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của ACV đạt mức 47.502 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ vay của ACV hiện ở mức 14.640 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay vốn ODA dài hạn bằng đồng Yên Nhật.

Cũng theo báo cáo tài chính của ACV, tiền lương của Hội đồng Quản trị từ ngày 1/4/2017 đến ngày 30/6/2017 là hơn 1,73 tỷ đồng và tiền lương cho ban kiểm soát là gần 612 triệu đồng.