Bắt đầu mở tài khoản phái sinh, dự kiến giao dịch từ 10/8

Dự kiến thị trường phái sinh sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 10/8 tới...

Thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến bắt đầu vận hành từ ngày 10/8 tới.

N.H

02/08/2017 10:18

Các công ty chứng khoán bắt đầu mở tài khoản cho nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán phái sinh từ 1/8. Dự kiến thị trường phái sinh sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 10/8 tới.

Theo thông tin được gửi đi từ nhiều công ty chứng khoán, nhà đầu tư muốn tham gia thị trường phái sinh có thể bắt đầu mở tài khoản để giao dịch. Nếu nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch cổ phiếu thì chỉ cần mở thêm một tiểu khoản trong tài khoản có sẵn để phục vụ giao dịch phái sinh. Để thực hiện điều này, nhà đầu tư chỉ cần ký thêm một hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

Nếu nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch cổ phiếu thì cần mở một tài khoản mới ở một công ty chứng khoán, tài khoản này bao gồm 2 tiểu khoản, một phục vụ cho giao dịch cổ phiếu và một cho giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư cần chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ bằng cách chuyển tiền đến tài khoản tổng của công ty chứng khoán, sau đó tiền sẽ được phân bổ vào tài khoản ký quỹ của từng khách hàng. Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện điều chuyển tiền từ tài khoản giao dịch cổ phiếu hiện có sang tài khoản ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh. Trong thời gian đầu, tài sản ký quỹ chỉ bao gồm tiền mặt.

Hiện tại, vẫn chưa chốt ngày mở cửa chính thức cho thị trường phái sinh. Tuy nhiên theo lộ trình, dự kiến thị trường sẽ bắt đầu mở cửa và giao dịch luôn từ ngày 10/8 tới.

Theo thông tin từ HSX, hiện hệ thống giao dịch đã hoàn tất chạy thử nghiệm và đã làm sạch hệ thống, xóa bỏ hoàn toàn các tài khoản thử nghiệm cũng như các số liệu giao dịch trong quá trình thử nghiệm. Hệ thống đã sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường. Sản phẩm đầu tiên sẽ là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index.

Liên quan đến thuế đối với giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo thông tin mới nhất, mức thuế được trình lên Bộ Tài chính - hiện chưa có quyết định chính thức - sẽ là 0,1% và chỉ tính trên tỷ lệ ký quỹ. Cách tính thuế này không giống như với giao dịch cổ phiếu, là tính trên giá trị giao dịch. Vì vậy mức thuế đối với giao dịch phái sinh thực ra là rất nhỏ.