Cấp thêm mã chứng khoán cho 149 nhà đầu tư ngoại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2016...

Tính đến ngày 31/1/2016, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.756 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 2.911 nhà đầu tư tổ chức và 15.845 nhà đầu tư cá nhân.

Hà Anh

04/02/2016 09:42

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2016.

Theo đó, riêng trong tháng 1/2015, đã có thêm 149 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 32 tổ chức và 117 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 21 nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có 6 tổ chức và 15 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính đến ngày 31/1/2016, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.756 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 2.911 nhà đầu tư tổ chức và 15.845 nhà đầu tư cá nhân.