CCL chào sàn với giá tham chiếu 23.000 đồng

HOSE đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán CCL...

Trụ sở chính của CCL

Hà Anh

24/02/2011 15:39

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán CCL.

Theo đó, ngày 3/3, 25 triệu cổ phiếu CCL sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 23.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

Công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Lô SL 01, đường số 8, Khu đô thị 5A, phường 4, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Cổ đông của CCL là các tổ chức lớn như Công ty Cơ Điện lạnh (REE), Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), Công ty Chế biến Thủy Sản Út Xi, Công ty Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRISECO), Công ty Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI).

Theo bản cáo bạch niêm yết, tổng tài sản năm 2010 của công ty đạt 444,011 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 162,333 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,059 tỷ đồng.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 450,289 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 156,094 tỷ đồng, cổ tức 20%.