Cổ phiếu Thủy sản Hùng Vương vào diện bị cảnh báo từ 13/6

Cổ phiếu HVG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/6/2017 do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong 1 năm...

Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2017, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên gần 41 tỷ đồng.

Hà Anh

11/06/2017 23:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu HVG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/6/2017 do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại HOSE.

Đồng thời, cổ phiếu này tiếp tục bị theo dõi ở diện chứng khoán bị cảnh báo, kể từ ngày 15/2/2017 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là số âm.

Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của công ty (niên độ tài chính 1/1 - 31/3/2017) với doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2017, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên gần 41 tỷ đồng và lỗ lũy kế từ đầu năm niên độ tài chính 2017 (1/10/2016 - 31/3/2017) hiện lên tới hơn 31 tỷ đồng.