Công ty JVC bị phạt 100 triệu đồng

JVC bị phạt 100 triệu đồng đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như thông tin ông Lê Văn Hướng bị bắt tạm giam ngày 17/6/2015...

Hình ảnh sản phẩm của Công ty JVC phân phối.

Hà Anh

27/09/2016 14:55

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt 100 triệu đồng đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014; thông tin ông Lê Văn Hướng bị bắt tạm giam ngày 17/6/2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; việc thay đổi Tổng giám đốc ngày 28/7/2015; việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 03/8/2015; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1 và quý 2/2015; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2015 đã được soát xét; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và quý 4/2015; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2016.

Tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Hiện, cổ phiếu JVC bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 15/8/2016 do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo và để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -1.335,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2016 là -990,08 tỷ đồng. Thời gian giao dịch của cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán cũng đã công bố phạt ông Nguyễn Quốc Phòng - Trưởng ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) với số tiền là 42,5 triệu đồng do ông này đã mua 84.000 cổ phiếu KSB, vào ngày 29/6/2016 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE trước khi thực hiện giao dịch.