Công ty Nước Thủ Dầu Một bị phạt tới 350 triệu

Nguyên nhânlà do công ty chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Nhà máy nước Dĩ An 2.

Hà Anh

12/01/2017 09:46

Ngày 11/1/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Theo đó, công ty này bị phạt 350 triệu do công ty chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 347,81 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, ngày 7/12/2016, Hội đồng Quản trị công ty đã họp thông qua việc hoàn trả tiền góp vốn khi các cổ đông góp vốn theo thông báo gửi các cổ đông ngày 14/12/2015. Đồng thời ra thông báo về việc hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty giải thích rằng để đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án Nhà máy nước Bàu Bàng và Nhà máy nước Dĩ An, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty nhận thấy việc tăng vốn trên là chưa đúng theo quy định vì việc tăng vốn phải có đủ hồ sơ chào bán ra công chúng và phải được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt. Đến thời điểm 30/9/2016, số vốn góp của các cổ đông đã góp thêm là trên 47,8 tỷ đồng và công ty sẽ hoàn trả số tiền trên cho cổ đông.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu với số tiền là 40 triệu đồng do công ty này đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Đồng thời, công ty cũng bị phạt thêm 125 triệu đồng do công ty đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 80,08 tỷ đồng lên 100,1 tỷ đồng năm 2015; đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 100,1 tỷ đồng lên 120,12 tỷ đồng năm 2016). Tổng cộng mức phạt là 165 triệu đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan - 422 Nguyễn Thái Học, Bình Định cũng bị SSC phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2014, năm 2015; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, năm 2016).

Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco - Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C, đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng do công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.