EVN bán vốn tại công ty tài chính với giá khởi điểm 14.133 đồng/cổ phiếu

Hiện EVN đang nắm giữ 15% vốn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Đây là công ty có quy mô tổng tài sản lên tới 19.688 tỷ đồng...

Tập đoàn Điện lực sẽ phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình đến năm 2020. 

Bạch Dương

21/07/2017 13:58

Hiện EVN đang nắm giữ 15% vốn tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Đây là công ty có quy mô tổng tài sản lên tới 19.688 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá 15% vốn tương ứng 37,5 triệu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Giá đấu giá khởi điểm của lô cổ phiếu là 14.133 đồng/cổ phần. Như vậy, tối thiểu EVN sẽ thu về khoảng 530 tỷ đồng.

Hiện cổ đông lớn nhất của Tài chính Điện lực là EVN với tỷ lệ sở hữu là 15%, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) nắm 8,4%, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) sở hữu 1,8%, còn lại là các cổ đông khác.

Đây là khoản đầu tư mà EVN từng lên kế hoạch thoái vốn nhiều lần nhưng chưa thực hiện được.

Việc thoái vốn nằm trong đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp của EVN từ năm 2017 - 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, EVN sẽ thoái vốn hết tại các doanh nghiệp như Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của Tài chính điện lực là 19.688 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.500 tỷ đồng trong khi đó nợ phải trả lên tới hơn 16.000 tỷ đồng. Năm 2016, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 165,5 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 15%. Năm 2016, công ty đã bán nợ xấu cho VAMC để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 2,21% (dưới 3%) theo quy định của Chính phủ.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập năm 2008, hiện chủ tịch của công ty là ông Hoàng Văn Ninh.

Đến cuối năm 2016, tổng dư nợ cho vay lại của công ty đạt 8.467 tỷ đồng, dư nợ đầu tư là 6.468 tỷ đồng. Công ty đã được giao quản lý giải ngân, thực hiện cho vay lại các dự án tổng giá trị 5 tỷ USD. Các dự án này chủ yếu thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam với danh mục quản lý vốn vay từ các nhà tài trợ như ADB, JICA, WB, KFW…