FPT báo lãi 2.260 tỷ đồng sau 11 tháng

Với tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, mảng kinh doanh quốc tế vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT...

11 tháng năm 2016, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 8% so với 11 tháng năm 2015.

Hoàng Bảo

20/12/2016 22:19

Tập đoàn FPT vừa có báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2016 với doanh thu hợp nhất ghi nhận ở con số 35.872 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn FPT tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 2.631 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 8% so với 11 tháng năm 2015, đạt tương ứng là 1.730 tỷ đồng và 3.771 đồng.

FPT cho biết, với tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, mảng kinh doanh quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. 

Theo đó, sau 11 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả 5.451 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 806 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.