Gia đình ông Trầm Bê sở hữu gần 9,5% vốn tại Sacombank

Ông Trầm Bê đã chính thức thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Sacombank kể từ ngày 11/11/2015...

Ông Trầm Bê - thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank.

Hà Anh

04/02/2016 09:19

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB-HOSE) vừa công bố báo cáo quản trị năm 2015.

Theo đó, ông Trầm Bê - thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank nắm giữ 27.650.619 cổ phiếu STB, chiếm 1,46% vốn tại STB.

Hai con trai của ông Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân nắm giữ 4,73% vốn - tương ứng 89.182.687 cổ phiếu và ông Trầm Khải Hòa - thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank cũng đang sở hữu 1,76% vốn, tương ứng 33.384.285 cổ phiếu.

Con gái Trầm Thuyết Kiều sở hữu 1,43% vốn, tương ứng 27.046.050 cổ phiếu và chồng bà Kiều là ông Lê Trọng Trí - Phó tổng giám đốc Sacombank đang nắm giữ 0,11% vốn, tương ứng 2.067.853 cổ phiếu.

Đáng chú ý, cha mẹ đẻ và anh em của ông Trầm Bê không sở hữu bất kỳ cổ phiếu STB nào. Như vậy, gia đình ông Trầm Bê hiện đang sở hữu 9,49% vốn tại ngân hàng này. So với báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bê đã tăng thêm 2,72% từ 6,773% lên 9,49% vốn.

Ông Trầm Bê đã chính thức thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank kể từ ngày 11/11/2015 "theo nguyện vọng cá nhân". Trước đó, ông đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Southern Bank, Sacombank sau khi nhận sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Hiện vốn điều lệ của Sacombank sau khi hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu STB từ Southernbank sang Sacombank là 18.852 tỷ đồng.