Hai công ty niêm yết trên HNX bị phạt hơn 400 triệu đồng

Dầu thực vật Sài Gòn bị phạt tổng cộng là 330 triệu, còn Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam bị phạt với số tiền là 100 triệu...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SGO trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

21/12/2016 22:46

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (mã SGO-HNX).

Cụ thể, Công ty này bị phạt tổng cộng là 330 triệu đồng. Trong đó, bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Phạt tiền 85 triệu đồng do công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông không đúng thời hạn quy định, không công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp trên trang thông tin điện tử của Công ty, không gửi thông báo mời tất cả các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phạt tiền 100 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng công ty đã báo cáo có nội dung không chính xác.

Bên cạnh đó, công ty buộc phải cải chính thông tin đối với những nội dung công bố thông tin không chính xác.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã MBG-HNX) với số tiền là 100 triệu đồng.

Nguyên nhân là công ty này đã không báo cáo theo quy định pháp luật.