Lịch trả cổ tức bằng tiền tháng 11/2012

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2012...

Diễn biến giá cổ phiếu HCm trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Hà Anh

03/11/2012 16:48

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2012.

* Ngày 5/11/2012, Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2011 với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

* Ngày 7/11/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 9/11/2012, Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) trả cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 9/11/2012, Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (mã C21-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/11/2012,  Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).