Lịch trả cổ tức bằng tiền tháng 4/2012

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 4/2012...

Diễn biến giá cổ phiếu SFC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Hà Anh

30/03/2012 08:07

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 4/2012.

* Ngày 2/4/2012, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) trả cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 2/4/2012, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 3/4/2012, Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng).

* Ngày 2/4/2012, Công ty cổ phần DOCIMEXCO (mã FDG-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 3/4/2012, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 3/4/2012, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã WCS-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) điều chỉnh ngày thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2011 sang ngày 2/4/2012 thay vì ngày 3/4/2012 như đã thông báo do ngày 2/4 trùng vào ngày nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

* Ngày 4/4/2012, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 4/4/2012, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HSX) chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã CCI-HSX) trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát (mã HPR-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Bình Định (mã BDB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/4/2012, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/4/2012, Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 6/4/2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền  năm 2011 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 6/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).