Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 16-20/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

15/10/2017 09:24

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017.

* Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/10/2017,  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 17/10/2017, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (mã ELC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 19/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 19/10/2017, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (mã chứng khoán ALV-HNX) thông báo việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của cổ phiếu ALV (ngày đăng ký cuối cùng 15/09/2017) sang ngày 19/10/2017 thay vì ngày 4/10 như đã thông báo do Công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu - trong đó: chi trả cổ tức đợt 3/2016 là 10% và tạm ứng đợt 1/2017 là 8% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) chi trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).