Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 18-22/9

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

16/09/2017 13:41

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2017.

*  Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã HOM-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 700 đồng/cổ phần.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (mã VE9-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 60%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng).

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016-2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận4.000 đồng).

* Ngày 22/9/2017, Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/9/2017, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).