Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 23-30/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

21/10/2017 10:36

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017

* Ngày 23/10/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu C69 (ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2017) sang ngày 23/10 thay vì ngày 9/10/2017 do kế hoạch dòng tiền của công ty có sự thay đổi, tiền về trong tài khoản của công ty chưa đủ để chi trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 24/10/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 24/10/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (mã MAC-HNX) thanh toán nốt cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (mã VDP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã TTH-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) - trong đó: thanh toán cổ tức còn lại năm 2015: 2% và tạm ứng cổ tức năm 2016 là 5%.

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) trả cổ tức đợt 1/2016 - 2017 bằng tiền với tỷ lệ 55%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng).

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/10/2017,  Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/10/2017, Công ty cổ phiếu Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 10 về thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2013) sang ngày 30/10/2017 thay vì ngày 30/6/2017 do hiện nay, nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân, do đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi trả cổ tức của công ty.