Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 25-29/9

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

23/09/2017 21:06

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2017

* Ngày 25/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 (mã DC2-HNX) chi cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/9/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS-HNX) trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/9/2017, Tổng công ty Viglacera - Công ty Cổ phần (mã VGC-HNX) chi trả ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 950 đồng).

* Ngày 26/9/2017, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) trả nốt cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 27/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng tiền cổ tức).

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (mã GKM-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin (mã CTT-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (mã PEN-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty cổ phiếu Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần thủy sản số 04 (mã TS4-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).