Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-13/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

08/10/2017 12:17

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017.

* Ngày 9/10/2017,  Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.062 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) trả cổ tức năm 2016 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 12/10/2017, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).