“Lỗi đánh máy” cộng thêm hơn 400 tỷ doanh thu của PHR

Doanh thu quý 4 của công ty sau điều chỉnh còn 407,9 tỷ đồng so với mức 822 tỷ đồng công bố trước đó...

Cao su Phước Hoà và Cao su Tây Ninh cùng sai sót dẫn đến chênh lệch cả trăm tỷ đồng trong số liệu công bố.

Bạch Dương

14/02/2017 14:20

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (mã PHR) vừa có thông báo về việc điều chỉnh số liệu trong báo cáo kinh doanh hợp nhất quý 4/2016.

Cao su Phước Hoà cho biết, do bộ phận kế toán cộng trừ nhầm ở cột số liệu quý 4 dẫn đến những sai sót đáng kể so với thông tin công bố trước đó. Vì sai lỗi trên nên các thông số quý 4: doanh thu, lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp…có độ chênh lớn so với kết quả thực của doanh nghiệp.

Cụ thể, trước đó Cao su Phước Hoà công bố tổng doanh thu 822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175,4 tỷ đồng. Thực tế, sau điều chỉnh doanh thu của công ty đã giảm một nửa xuống chỉ còn 407,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 44% còn 86,6 tỷ đồng.

Cao su Phước Hoà cho biết việc sai sót chỉ diễn ra trong cột số liệu quý 4, còn kết quả kinh doanh cả năm của công ty không thay đổi. Năm 2016, Cao su Phước Hoà có doanh thu 1.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng.

Đây không phải trường hợp đầu tiên, nhiều doanh nghiệp đã bị xảy ra sự cố trong công bố thông tin trên sàn chứng khoán.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC) cũng phải đính chính do có sai sót trong quá trình nhập số liệu báo cáo. Cụ thể, quý 3/2016, công ty công bố doanh thu 148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ.

Sau điều chỉnh, doanh thu và lợi nhuận của Cao su Tây Ninh giảm lần lượt chỉ còn 77 tỷ và 18 tỷ đồng.