Một loạt nhà đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp bị xử phạt

Ông này bị phạt do đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

08/10/2017 20:37

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Andreas Karall.

Cụ thể, ông này bị phạt 25 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 6/1/2017, ông Andreas Karall đã mua 3.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 53.700 cổ phiếu VLA, chiếm 4,97% lên 56.900 cổ phiếu VLA, chiếm 5,26% và trở thành cổ đông lớn của VLA, tuy nhiên, đến ngày 18/1/2017, ông Andreas Karall mới thực hiện báo cáo về sở hữu cho HNX.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán cũng đã phạt một loại nhà đầu tư nội do có hành vi mua bán chứng khoán mà không công bố thông tin.

Cụ thể, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) bị phạt 22,5 triệu đồng do giao dịch bán 3.000.000 cổ phiếu NVT từ ngày 2/6/2017 đến ngày 1/7/2017. Tuy nhiên, ông Hải đã bán 2.599.900 cổ phiếu NVT vào ngày 29/5/2017 trước khi có công bố thông tin từ HOSE.

- Bà Vũ Thị Thu Hiền người liên quan với ông Nguyễn Quốc Khánh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM) bị phạt 22,5  triệu đồng do từ ngày 6/1/2017 - 24/1/2017, bà Hiền đã đăng ký mua 1.600.000 cổ phiếu DDM, nhưng không khớp lệnh được. Tuy nhiên, đến ngày 7/2/2017, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Hiền.

- Công ty Cổ  phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (Hà Nội) bị phạt 50 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng bưu điện báo cáo SSC không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2015).

- Công ty Cổ phần FTG Việt Nam và tổ chức có liên quan (Công ty Cổ phần chứng khoán IB) là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 22/5/2017, Công ty đã thực hiện giao dịch bán 95.000 cổ phiếu CJC, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CJC của Công ty và tổ chức có liên quan giảm từ 280.100 cổ phiếu xuống 185.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 14,01% xuống 9,26%. Tuy nhiên, đến ngày 9/6/2017, HNX mới nhận được giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của công ty.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt cá nhân và tổ chức tổng cộng 150 triệu đồng.