Nợ 6.665 tỷ, lỗ luỹ kế 612 tỷ, Nhiệt điện Cẩm Phả sắp lên sàn

Nợ ngắn hạn của Nhiệt điện Cẩm Phả lên tới là 2.447 tỷ đồng và nợ dài hạn 4.218 tỷ...

Nhiệt điện Cẩm Phả hiện lỗ luỹ kế gần 612 tỷ đồng. 

BẠCH DƯƠNG

19/09/2017 15:27

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV giao dịch trên sàn UpCoM ngày 25/9 tới đây. Theo đó, Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ niêm yết 197 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 1.970 tỷ đồng. Mã chứng khoán của Nhiệt điện Cẩm Phả là NCP.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV là Công ty con của Tổng công ty Điện lực TKV thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Hiện Điện lực TKV đang nắm khoảng 89,21% vốn tại Nhiệt điện Cẩm Phả. Ngoài ra còn có cổ đông khác như Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu, Than Tây nam Đá Mài, Than Mông Dương, Than Cao Sơn, Than Đèo Nai, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và một số cổ đông cá nhân khác.

Về kinh doanh, Nhiệt điện Cẩm Phả có kết quả kinh doanh khá bết bát và bấp bênh qua các năm. Năm 2015 công ty lỗ 274 tỷ đồng, năm 2016 bất ngờ lãi 99 tỷ đồng do được giảm trừ chi phí tài chính từ việc treo chênh lệch tỷ giá hơn 591 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.117 tỷ đồng, dự kiến lỗ 9,6 tỷ đồng. Kế hoạch là vậy song thực thế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Cẩm Phả chỉ đạt doanh thu 1.661 tỷ đồng, lỗ 52,4 tỷ đồng.

Luỹ kế đến hết 30/6/2017, Nhiệt điện Cẩm Phả có tổng tài sản đạt 8.023 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 2.447 tỷ đồng và nợ dài hạn 4.218 tỷ. Lỗi luỹ kế của Nhiệt điện Cẩm Phả cũng lên tới 612 tỷ đồng.