OGC: 9 tháng đạt 602 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010...

Vy Nguyễn

25/10/2010 23:32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010.

Trong quý 3 năm nay, công ty đạt 384 tỷ đồng doanh thu thuần và 199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OGC đạt 1.123 tỷ đồng doanh thu thuần và 602 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2010.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, đã niêm yết tại HOSE với mã chứng khoán là OGC. Ngày 1/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng - một công ty con của OGC, đã niêm yết tại HNX với mã chứng khoán OCH.