PAN Food chính thức sở hữu gần hơn 50% vốn tại Bibica

PAN Food đã nắm giữ 7.720.577 cổ phiếu, chiếm 50,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica...

Các sản phẩm của Bibica.

Hà Anh

01/09/2017 16:04

Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) công bố báo cáo kết quả chào mua công khai của Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (mã PAN-HOSE).

Theo đó, PAN đã mua thành công 977.647 cổ phiếu/ trên 1.121.670 cổ phiếu BBC dự kiến chào mua công khai. Qua đó, PAN Food đã nắm giữ 7.720.577 cổ phiếu, chiếm 50,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica.

Được biết, hiện PAN là cổ đông lớn của BBC, đang nắm giữ 6.742.930 cổ phiếu, chiếm 43,73% tổng số cổ phiếu BBC đang lưu hành. PAN cho biết, đã đăng ký chào mua công khai 1.121.670 cổ phiếu Bibica, tương ứng 7,27% vốn điều lệ công ty với giá chào mua được xác định là 112.800 đồng/cổ phần, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại BBC. Đặc biệt, PAN là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển bền vững của BBC trong thời gian tới.

PAN Food có vốn điều lệ 1.000 tỷ, trụ sở chính đặt tại Lô A1-9, đường VL3, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư vào lĩnh vực lương thực, thực phẩm, tiêu dùng.

Năm 2017, BBC dự kiến doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 104,3 tỷ và 86,6 tỷ đồng, cổ tức từ 12-18%/mệnh giá.

Đồng thời, thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 là hơn 217 tỷ đồng - trong đó, dự án kẹo mềm cao cấp là hơn 64 tỷ; dự án bánh quy là 126,36 tỷ...