1. Chứng khoán
20:11 - Thứ Năm, 5/10/2017 Print

Quý 3/2017 đã cấp 825 mã chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 9/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 31 tổ chức và 250 cá nhân...

Quý 3/2017 đã cấp 825 mã chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Tính đến ngày 30/9/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.304 mã - trong đó, có 3.454 tổ chức và 18.850 cá nhân.

Hà Anh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 và quý 3/2017.

Theo đó, trong tháng 9/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 31 tổ chức và 250 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 35 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 10 tổ chức và 25 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 2 tổ chức và 3 cá nhân.

Tính chung trong quý 3/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 825 cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 714 cá nhân và 111 tổ chức. Đồng thời, VSD hủy 13 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 4 cá nhân và 9 tổ chức.

Tính đến ngày 30/9/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.304 mã - trong đó, có 3.454 tổ chức và 18.850 cá nhân.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.