SHS thắng kiện GMC trong bản án phúc thẩm

TAND Tp. Hà Nội đã bác bỏ yêu cầu của GMC về việc yêu cầu SHS phải mua lại 50% số lượng cổ phần mà GMC không bán hết...

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

26/06/2014 07:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) vừa công bố thông tin bất thường bản án phúc thẩm vụ tranh chấp giữa SHS và Công ty Cổ phần Ôtô Giải phóng - GMC (mã GGG-HNX).

Theo đó, TAND Tp. Hà Nội đã quyết định bác bỏ yêu cầu của GMC về việc yêu cầu SHS phải mua lại 50% số lượng cổ phần mà GMC không bán hết cho cổ đông hiện hữu, tương đương khoảng 42,3 tỷ đồng (3.523.842 cổ phiếu x 12.000 đồng/1 cổ phiếu).

Kết luận này được đưa ra sau khi TAND Tp. Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán giữa SHS-GMC.

TAND Tp. Hà Nội nhận định Hợp đồng và Cam kết bảo lãnh ký giữa SHS và GMC là vô hiệu về mặt chủ thể. GMC đề nghị Tòa án buộc SHS phải thực hiện nghĩa vụ mua lại số cổ phần không phân phối hết xuất phát từ một Hợp đồng, Cam kết bị coi là vô hiệu, là một yêu cầu trái pháp luật.

Mặt khác, số cổ phiếu GGG phát hành thêm hiện nay GMC không còn được phép giao dịch, tại phiên tòa đại diện của GMC thừa nhận hiện tại GMC không có cổ phiếu hợp pháp để giao cho SHS nên việc buộc SHS phải mua lại số cổ phiếu này là không đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, GMC còn phải nộp án phí đối với phần yêu cầu không được tòa án chấp thuận.