Tập đoàn Lộc Trời chào sàn UpCom với giá 55.000 đồng/cổ phiếu

Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) thông báo sẽ chính thức niêm yết trên sàn UPCoM vào ngày 24/7 tới...

Trang web của Tập đoàn Lộc Trời.

Hà Anh

13/07/2017 18:15

Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) thông báo sẽ chính thức niêm yết trên sàn UPCoM vào ngày 24/7 tới.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời có vốn điều lệ là 671,6 tỷ đồng và sẽ niêm yết 67.161.150 cổ phiếu trên UpCom với giá là 55.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Tập đoàn Lộc trời được định giá gần 3.694 tỷ đồng.

Được biết, Lộc Trời được thành lập 1993 với tên gọi Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, với vốn điều lệ 750 triệu đồng và 23 nhân sự. Tính tới hết năm 2016, Lộc Trời có vốn điều lệ 671 tỷ đồng, gấp gần 90 lần khi thành lập với 14 công ty con với 3.200 nhân sự.

Lộc Trời kinh doanh trong 3 lĩnh vực chính là thuốc bảo vệ thực vật và dinh dưỡng cây trồng, giống cây trồng và chế biến lương thực.

Về cơ cấu cổ đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sở hữu 24,15%, cổ đông nước ngoài nắm 44,04%, cán bộ công nhân viên nắm 15,31%, còn lại là tổ chức và cá nhân trong nước.

Năm 2016, doanh thu của Lộc Trời đạt 7.783 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 349 tỷ đồng, EPS đạt 4.382 đồng.

Năm 2017, Tập đoàn dự kiến doanh thu thuần đạt 8.287 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 460 tỷ đồng, tăng trưởng 28,7%, EPS đạt 5.822 đồng và cổ tức 30% tiền mặt.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Lộc Trời đạt 4.052 tỷ đồng, tăng trưởng 14,42% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 173 tỷ đồng, tăng gần 4%.