Thaco sắp chi hơn 1.243 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016

Ngày 16/5/2017, Trường Hải sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3.000 đồng/cổ phiếu...

Năm 2016, doanh số của Thaco đạt 110.548 xe , tăng 37% so với năm 2015.

Hà Anh

19/04/2017 07:29

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM thông báo Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Thaco (mã THA) thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

Theo đó, ngày 5/5 tới đây, Trường Hải sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) và thời gian thanh toán vào 16/5/2017.

Với 414.500.000 cổ phiếu đang lưu hành, Trường Hải sẽ phải chi ra hơn 1.243 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2016.

Trước đó, Thaco đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh số của Thaco đạt 110.548 xe, tăng 37% so với năm 2015, chiếm 41,5% thị phần trong VAMA và đứng đầu cả nước với 32% thị phần ôtô toàn thị trường.

Năm 2016 là năm đầu tiên Thaco hợp nhất với Công ty Đại Quang Minh, doanh thu sau hợp nhất đạt 65.823 tỷ đồng (3 tỷ USD), tăng trưởng 44% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.899 tỷ đồng, tăng 12% so với 2015.

Năm 2017, tổng doanh thu Thaco dự kiến đạt gần 64.000 tỷ đồng - tương đương với năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5.063 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2016.

Tính đến ngày 31/12/2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thaco đạt 15.393 tỷ đồng - tăng 6.652 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tổng số nhân sự Thaco và Đại Quang Minh là 17.345 người, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2015.