Tháng 8, đã cấp 312 mã chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2017...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.028 mã - trong đó, có 3.425 tổ chức và 18.603 cá nhân

Hà Anh

05/09/2017 21:41

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 08/2017.

Theo đó, trong tháng 8/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 40 tổ chức và 272 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 37 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 3 tổ chức và 34 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.028 mã - trong đó, có 3.425 tổ chức và 18.603 cá nhân.