Thép Việt Ý giải trình kinh doanh lỗ

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã có giải trình về việc kết quả kinh doanh quý 1/2007 không đạt như kế hoạch...

Hoài Vũ

20/05/2007 07:10

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (mã chứng khoán VIS - HOSTC) đã có giải trình về việc kết quả kinh doanh quý 1/2007 không đạt như kế hoạch, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2006.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 243,876 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2006, bằng 15,44% so với kế hoạch cả năm 2007. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,057 tỷ đồng, bằng 20,25% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của công ty, các chỉ tiêu tài chính so với quý I/2006 đều giảm, do ảnh hưởng của một số nguyên nhân. Thị trường thép trên thế giới liên tục biến động từ năm 2006 đến nay, mà nguyên vật liệu đầu vào của công ty (chủ yếu là phôi thép) phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường phôi thép thế giới. Vì vậy, mỗi sự biến động dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tháng 2/2006, công ty mua 10.000 tấn phôi của Công ty Kunming Railway giá 327.5 USD/tấn (giá DAF). Tháng 3/2006, công ty mua 10.000 tấn phôi của Công ty Kunming Railway giá 353 USD/tấn (giá DAF). Với hai hợp đồng này khi phôi về đến nhà máy, sản xuất ra thép và tiêu thụ với giá là 7,65 triệu đồng/tấn thép, công ty đã thu lợi nhuận gần 10 tỷ đồng.

Từ cuối năm 2006 sang các tháng đầu năm 2007, giá phôi thép thế giới tăng một cách chóng mặt so với giá phôi thép trong nước, công ty không ký được hợp đồng nhập khẩu phôi nào và phải mua phôi sản xuất trong nước với giá cao (7,92 triệu đồng/tấn phôi, giá phôi về đến nhà máy), số lượng hạn chế, dẫn đến không đủ phôi cho sản xuất, nhà máy phải hoạt động cầm chừng, đầu thu không đủ bù đắp các chi phí cố định dẫn đến giá thành sản phẩm thép cao, lợi nhuận giảm.

Vì nguồn cung ứng phôi thép có hạn, công ty đã tận dụng chính sách hoàn thuế (8% thép xuất khẩu) của Chính phủ Trung Quốc. Tháng 1/2007 công ty đã tiến hành ký hợp đồng đặt hàng sản xuất tại công ty có uy tín tại Trung Quốc 10.000 tấn thép mác cao với giá 425 USD/tấn (giá FOB), dự kiến sẽ nhập hàng vào cuối tháng 3/2007 với khoản lợi nhuận thu được là 5 tỷ đồng.

Lô hàng này đã nhập vào Việt Nam vào đầu tháng 4/2007. Khoản lợi nhuận này sẽ được phản ánh vào kết quả hoạt động của công ty trong quí II/2007.