Thủy sản Minh Phú sắp lên sàn UpCom

70 triệu cổ phiếu MPC sẽ chính thức giao dịch trên UpCom vào ngày 16/10 tới với giá 79.000 đồng/cổ phiếu...

Sản phẩm chủ yếu của Minh Phú là mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu.

Hà Anh

05/10/2017 16:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú với mã chứng khoán MPC được giao dịch tên thị trường UpCom.

Theo đó, 70 triệu cổ phiếu MPC sẽ chính thức giao dịch trên UpCom vào ngày 16/10 tới với giá 79.000 đồng/cổ phiếu.

MPC cho biết, sản phẩm chủ yếu của công ty là mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu. Các sản phẩm được chia làm 2 nhóm gồm hàng truyền thống và hàng giá trị gia tăng.

Được biết, vào ngày 31/3/2015, Thủy sản Minh Phú đã hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu MPC để tìm kiếm đối tác chiến lược và tái cơ cấu lại công ty.

Theo công bố của công ty, tại thời điểm 30/3/2017, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu ngoại tại công ty là 9,88% tương ứng 6.918.920 cổ phần/vốn điều lệ thực góp và 858 cổ đông trong nước - trong đó có 846 cổ đông cá nhân và 12 cổ đông tổ chức nắm giữ 87,92% tương ứng 61.543.930 cổ phần.

Cũng theo bản công bố của công ty, doanh thu thuần hợp nhất năm 2016 của 11.973 tỷ đồng, giảm 2,55% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt trên 100 tỷ, tăng mạnh so với hơn 12 tỷ năm 2015; lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt gần 82 tỷ, trong khi năm 2015 công ty báo lỗ 6,94 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.342 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 186 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 158 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 15.781 tỷ đồng - tăng 31,8% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 841,28 tỷ đồng - tăng tới 927,32% so với năm 2016.