Tin vắn chứng khoán ngày 26/9

Những thông tin đáng chú ý ngày 26/9/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

Diễn biến giá cổ phiếu PTC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Hà Anh

26/09/2011 08:22

Những thông tin đáng chú ý ngày 26/9/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

* Ngày 26/9/2011, 10.000.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 635/2010/TB-SGDHCM ngày 30/06/2011.

* Từ ngày 28/9/2011 - 23/10/2011, ông Trần Kim Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (mã NTB-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 7.843.610 cổ phiếu, chiếm 21,78% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/9/2011 - 29/11/2011, bà Phạm Thị Thu Hà, vợ ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đăng ký mua 426.550 cổ phiếu, đăng ký bán 426.550 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 426.550 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từn gày 29/8/2011 - 23/9/2011, ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đã mua 130.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 260.830 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 28/9/2011 - 29/11/2011, ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đăng ký mua 260.830 cổ phiếu, đăng ký bán 260.830 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 260.830 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/9/2011 - 29/11/2011, bà Võ Thị Hà Quyên, em ông ông Võ Anh Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HSX) đăng ký mua 80.620 cổ phiếu, đăng ký bán 80.620 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 80.620 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/8/2011 - 1/10/2011, ông Lê Quang Định - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 3.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do lượng giao dịch mỗi ngày ít nên không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.220 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/11/2011, bà Phạm Trần Hạnh Phương, con ông Phạm Duy Cường - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 17.474 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

* Từ ngày 29/9/2011 - 29/12/2011, Công ty cổ phiếu Vận Tải Hà Tiên (mã HTV-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ lên 662.580 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn tính đến ngày 30/06/2011. Phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

* Từ ngày 26/9/2011 - 25/11/2011, Dragon Capital Vietnam Mother Fund, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HSX) đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 11.088.000 cổ phiếu, chiếm 4,04% vốn điều lệ, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 27/9/2011 - 28/9/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đăng ký bán 650.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.147.254 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/9/2011 - 23/11/2011, ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc đồng thời là cổ đông lớn của Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS-HSX) đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 4.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông báo ông Nguyễn Thế Anh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và rút tên khỏi danh sách thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của công ty trong thời gian tới.

* Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HSX) thông báo hủy Giấy ủy quyền Người Công bố thông tin đối với ông Đỗ Viết Dương, kể từ ngày 19/9/2011. Ông Bùi Minh Quyết là người được công ty ủy quyền làm Người Công bố thông tin của công ty.

* Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC- HSX) thông báo đồng ý cho ông Cao Lương Ngọc từ nhiệm chức vụ Tổng giám công ty, kể từ ngày 1/10; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành làm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 1/10 thay cho ông Cao Lương Ngọc; Thống nhất phân công trong Hội đồng Quản trị: ông Cao Lương Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Quốc Bình và ông Cao Tấn Khương - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Tăng Thị Thu Lý và bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị.

* Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HSX) thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với và Nguyễn Thị Phương Lan từ ngày 21/9/2011.

* Tháng 10/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HSX) xin ý kiến cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2010 và số lượng cổ phiếu phát hành năm 2011 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

* Từ ngày 19/9/2011 - 20/9/2011, ông Lê Quốc Hưng, em ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do chưa cân đối được tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 390.000 cổ phiếu, chiếm 4,875% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/7/2011 - 18/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đã mua 370 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do mức giá không như dự kiến, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ 1.244.876 cổ phiếu, chiếm 7,05% vốn điều lệ.

* Ngày 12/1/2011, ông Trần Cẩm Trước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HSX) đã mua 636.430 cổ phiếu, chiếm 7,95% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/7/2011 - 20/9/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, đã bán 50.000 cổ phiếu, đã mua 101.742 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá trên thị trường không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 902.403 cổ phiếu, chiếm 6,22% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 20/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) đã mua 795.308 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.133.244 cổ phiếu, chiếm 7% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 20/6/2011 - 19/9/2011, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 970 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 970 cổ phiếu.

* Ngày 16/9/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Việt Nam, cổ đông nội bộ của Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) đăng ký mua 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đã mua 982.000 chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân không mua hết là do giá biến động không phù hợp, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ là 1.482.000 chứng chỉ quỹ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 15/9/2011, Công ty TNHH sản xuất thép Tâm Đức, do bà Nguyễn Thị Bích Liên - thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) đã mua 2.342.030 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ lên 7.181.775 cổ phiếu, chiếm 20,71% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/8/2011 - 14/9/2011, Vietnam Holding Limted, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HSX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 121.420 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 456.920 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/6/2011 - 16/9/2011, Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu quỹ, nhưng không mua được do thị trường biến động không phù hợp, số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/9/2011 - 31/12/2011, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, chiếm 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua được lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường.

* Dự kiến từ ngày 10/10/2011 - 10/11/2011, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

* Tháng 10/2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (mã S27-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện tại sàn HNX.

* Từ ngày 26/9/2011 - 25/11/2011, ông Lê Văn Thảo - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 11.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu; đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 23/9/2011 - 18/11/2011, ông Dương Minh Hoàng, anh ông Dương Minh Thành - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm cân đối nhu cầu chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 26/9/2011 - 21/10/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, vợ ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist (mã FDT-HNX) đăng ký mua 5.010 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 26/9/2011 - 25/11/2011, ông (bà) Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 22/9/2011 - 15/11/2011, ông Phạm Minh Đức - Kế toán trưởng Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) đăng ký bán 2.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 22/9/2011 - 14/10/2011, Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký bán 372.399 cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, ông Thái Nhựt Trường, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) đăng ký bán 57.200 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thương Tín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 26/9/2011 - 25/11/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 16.000 cổ phiếu; đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

* Từ ngày 15/7/2011 - 20/9/2011, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 30.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 105.850 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/7/2011 - 21/9/2011, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá bán không đạt kỳ vọng như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 65.870 cổ phiếu, chiếm 1,16% vốn điều lệ.

* Từ ngày 25/7/2011 - 23/9/2011, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) đăng ký bán 171.400 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá chưa đạt mục tiêu lợi nhuận, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 171.400 cổ phiếu, chiếm 8,57% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Vũ giữ chức Phó Giám đốc công ty, kể từ ngày 20/9/2011.

* Từ ngày 25/7/2011 - 23/9/2011, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký bán 168.188 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá chưa đạt kỳ vọng về lợi nhuận, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 168.188 cổ phiếu, chiếm 7,01% vốn điều lệ.

* Ngày 21/10/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) lấy ý kiến cổ đông về việc dời Trụ sở chính của Công ty và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 10 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

* Từ ngày 21/7/2011 - 20/9/2011, ông Ngô Việt Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (mã CJC-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 9.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là thay đổi cơ cấu đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 326.933 cổ phiếu, chiếm 16,35% vốn điều lệ.

* Ngày 9/9/2011, ông Đinh Cưu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 1.900 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu cao hơn kỳ vọng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 38.400 cổ phiếu, chiếm 1,72% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/9/2011 - 20/10/2011, ông Phạm Xuân Đông - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist (mã FDT-HNX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 81.730 cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/6/2011 - 12/9/2011, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) đăng ký mua 370.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, đã mua 25.600 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do biến động thị trường không phù hợp, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 215.100 cổ phiếu.