Trên 90 triệu cổ phiếu FPTS sẽ niêm yết trên HOSE từ 13/1

FPTS có vốn điều lệ trên 903 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội...

Sau 5 đợt tăng vốn điều lệ, FPTS đã tăng vốn từ 200 tỷ lên trên 903 tỷ đồng.

Hà Anh

12/01/2017 09:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố đã cấp quyết định niêm cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo đó, ngày 13/1 tới, trên 90,34 triệu cổ phiếu của FPTS sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với mã chứng khoán là FTS.

Công ty có vốn điều lệ trên 903 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại tầng 2, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh của công ty gồm: các dịch vụ trực tuyến dành cho nhà đầu tư; các dịch vụ dành cho doanh nghiệp: Tư vấn Quản trị doanh nghiệp, Tư vấn Hoàn thiện doanh nghiệp, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Tư vấn khác (Niêm yết, Cổ phần hóa, Đăng ký công ty đại chúng...).

Về cơ cấu cổ đông của công ty, cổ đông trong nước chiếm 79,89% tương ứng 72.174.038 cổ phần và cổ đông ngoài nước chiếm 20,11% - trong đó, cổ đông tổ chức nắm giữ 20% và cá nhân nắm giữ 0,11%.

Năm 2016, công ty ước doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, giảm 5,34% so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng, tăng 0,18% so với thực hiện năm 2015, cổ tức bằng tiền/cổ phiếu từ 5-10%.

Công ty cũng dự kiến, doanh thu thuần năm 2017 đạt 273 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng.

Trước đó, theo HOSE công bố thị phần giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE thì FPTS đứng vị trí thứ 9 với 3,28% trong quý 4/2016 và cả năm 2016 đứng ở vị trí thứ 10 với 3,65%.

Còn trên HNX, FPTS đứng ở vị trí thứ 10 về thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý 4/2016 với 3,53% và đứng thứ 9 về thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom với 4,63% và cả năm 2016 đứng vị trí thứ 7 với 5,61%.