VPBank sắp lên sàn HOSE với giá 39.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 17/8/2017, 1.332.689.035 cổ phiếu VPB sẽ chính thức được niêm yết trên HOSE với mệnh giá 39.000 đồng/cổ phiếu...

Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của VPBank đạt 249 nghìn tỷ, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016.

Hà Anh

09/08/2017 23:55

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa chấp thuận cho cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán là VPB

Theo đó, 1.332.689.035 cổ phiếu VPB sẽ được niêm yết với mệnh giá 39.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, VPBank được định giá 51.975 tỷ đồng.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu. Ngày niêm yết có hiệu lực là ngày 8/8/2017 và ngày chính thức giao dịch là ngày 17/8/2017.

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank đến hết ngày 30/6/2017 là 2.600 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của VPBank đạt 249 nghìn tỷ, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng huy động vốn trên thị trường tăng mạnh từ 172 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 195 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017, tương đương với mức tăng trưởng 13%.

Năm 2017, VPBank đặt mục tiêu huy động khách hàng 217.732 tỷ đồng, dư nợ cho vay và trái phiếu 200.591 tỷ đồng. Dự kiến lãi trước thuế ở mức 6.800 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016. Tổng tài sản đến cuối năm 2017 sẽ đạt 280.645 tỉ đồng.