CII đăng ký mua gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ

Giá cổ phiếu đang lao dốc mạnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM muốn mua gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ để bình ổn giá...

Một dự án ở trung tâm Quận Bình Thạnh, Tp.HCM do CII làm chủ đầu tư.

Đào Vũ

29/06/2018 11:22

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII) đã đăng ký mua 1.768.360 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm góp phần bình ổn giá cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2018 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Hiện tại CII đang nắm giữ 33.561.510 cổ phiếu quỹ, nếu hoàn tất giao dịch, công ty sẽ nắm giữ tổng cộng hơn 35,3 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm khoảng 11,9% số cổ phần niêm yết.

Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Nguyên tắc xác định giá không vượt quá giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước ngày ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về phê duyệt mua cổ phiếu quỹ.

Tạm tính mức bình quân này khoảng 28.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tối đa CII có thể chi khoảng 50 tỷ đồng cho đợt mua này.

Trên thị trường giá cổ phiếu CII đang lao dốc mạnh, kết thúc phiên ngày 28/6, cổ phiếu CII đang được giao dịch ở mức 25.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường gần 6.200 tỷ đồng.

Quý 1/2018, CII đạt doanh thu thuần gần 680,5 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 96% còn gần 51,5 tỷ đồng do cùng kỳ năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đột biến gần 1.350 tỷ đồng.