CII sắp nhận được 2.186 tỷ đồng từ Bộ Tài chính bố trí cho BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự kiến trong tuần này, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ nhận được tiền để giải ngân cho dự án...

Dự án có tổng mức đầu tư 14.678 tỷ đồng, được khởi công vào 2015.

Hà Anh

02/12/2019 21:00

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo thông tin về Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, CII cho biết, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã nhận được thông báo của Bộ Tài Chính về việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là 2.186 tỷ đồng. Dự kiến trong tuần này, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ nhận được tiền để giải ngân cho dự án.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại tham gia hợp vốn đã hoàn thành báo cáo thẩm định chung. Hiện nay, các ngân hàng đang trình Hội đồng quản trị của từng đơn vị để phê duyệt tài trợ tín dụng cho dự án.

Trước đó, CII cho biết ngày 26/9/2019, Bộ trưởng Văn Phòng Chính phủ đã ký thông báo gửi các cơ quan ban ngành truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý bố trí 2.186 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn tăng vốn ngân sách trung ương 2018 cho dự án này và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giải phóng 100% mặt bằng dự án.

Như vậy, hai yếu tố khó khăn và quan trọng nhất của dự án đã được giải quyết, công ty hy vọng rằng dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2020.

Được biết, BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong số các dự án có ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền giai đoạn 2019-2030 của CII. Dự án có tổng mức đầu tư 14.678 tỷ đồng, được khởi công vào 2015 và dự kiến hoàn thiện vào 2018. Tuy nhiên, do vấn đề giải phóng mặt bằng và vốn ngân sách giải ngân chậm nên dự án bị chậm tiến độ.

Mới đây, Hội đồng Quản trị của Công ty đầu tư cầu đường CII (mã LGC-HOSE), công ty con của CII vừa công bố Nghị quyết thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận từ 10% lên 50%.

Trong báo cáo kế hoạch tài chính và dòng tiền của công ty giai đoạn 2019-2030, CII khẳng định đến năm 2022 sẽ cơ bản thanh toán hết các khoản nợ hiện tại. Riêng khoản nợ trái phiếu 1.150 tỷ đồng được GuarantCo bảo lãnh có thời hạn 10 năm sẽ tất toán tại năm 2029.

CII cũng cho biết, CII dự thu phí hoàn vốn cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội từ quý 1/2020. Bên cạnh đó, công tác xây dựng dự án Trung Lương Mỹ Thuận cũng sẽ hoàn thành trong quý 1/2021 và bắt đầu thu phí từ quý 2/2021 với tổng thời gian thu phí gần 15 năm.

Đối với các dự án của Năm Bảy Bảy (NBB), sẽ hoàn tất việc kinh doanh bán hàng, thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư với hầu hết các dự án trong giai đoạn 2019 – 2020.

Đối với dự án khu vực Thủ Thiêm, dự kiến trong năm 2020 – 2021, CII sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng trong khu vực Thủ Thiêm và hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ các dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, ngân hàng tài trợ vốn sẽ thực hiện giải ngân cho các dự án đang triển khai theo tiến độ dự kiến.

Năm 2019, CII dự báo lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 1.210 tỷ đồng, tương đương với EPS khoảng 4.880 đồng/cổ phiếu và năm 2020, dự báo lợi nhuận hợp nhất đạt 1.491 tỷ đồng, tương đương với EPS khoảng 6.010 đồng/cổ phiếu (cùng tính trên lượng cổ phiếu đang lưu hành là 247,8 triệu cổ phiếu).

Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 32%, thời gian chi trả là trong năm 2020. Kể từ năm 2021 trở đi, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16%/năm.