CMT dự kiến mua thêm cổ phiếu quỹ trước khi chuyển xuống sàn UpCom

CMT mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HOSE...

Cổ phiếu CMT đang có giá 7.600 đồng.cổ phiếu

Thủy Tiên

15/11/2018 17:00

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (mã chứng khoán CMT) vừa có tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty tại sàn HOSE để chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom

Theo đó, công ty dự kiến mua thêm 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành, tương đương 800.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.          

Như vậy, nếu tính cả 716.630 cổ phiếu quỹ mà công ty hiện đang nắm giữ thì số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là 1.516.630, tương đương 18,96% vốn điều lệ.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.

Dự kiến công ty sẽ thực hiện giao dịch trên trong tháng 12/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 15/11, thị giá CMT đang dừng ở mức 7.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính với giá này, CMT dự chi khoảng 6 tỷ đồng cho đợt mua lại cổ phiếu quỹ.

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị tin học, viễn thông, phần mềm, dịch vụ và giải pháp. Công ty chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 11/03/2010.

Sau 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CMT lần lượt đạt 232 tỷ đồng và 12 tỷ đồng; tăng 26% về doanh thu và tăng gấp 2,5 lần về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.