Cổ phiếu PIV đối mặt với việc bị hủy niêm yết

Sau khi xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, HNX nhận thấy tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PIV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

10/07/2018 18:50

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV (mã PIV-HNX) đã được kiểm toán ký ngày 28/6/2018.

Sau khi xem xét, HNX nhận thấy tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Như vậy, cổ phiếu PIV thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định. Đồng thời, HNX cũng yêu cầu công ty báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định và gửi về HNX chậm nhất vào ngày 12/7/2018.

Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát, từ ngày 22/3/2018 nhằm bảo vệ nhà đầu tư và cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Hiện, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mức 1.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HNX cũng công bố một loạt doanh nghiệp bị hủy niêm yết gồm: 10,6 triệu cổ phiếu SD7 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 cũng bị hủy niêm yết kể từ ngày 25/5 do có kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp.

12 triệu cổ phiếu KHL của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long bị hủy niêm yết vào ngày 1/6 với nguyên nhân được HNX đưa ra là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Cũng ngày 1/6, 4 triệu cổ phiếu L44 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 buộc phải hủy niêm yết vì tổng số lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán tính đến 31/12/2017 đã vượt vốn chủ sở hữu thực góp. Cụ thể, năm 2017, L44 lỗ 113,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 81 tỷ đồng.

Ngoài ra, 15 triệu cổ phiếu PXA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An bị hủy niêm yết kể từ ngày 5/6 do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định.