Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-6/12: NAV tăng sốc

Với việc tăng trần cả 5 phiên giao dịch trong tuần vừa qua, mã cổ phiếu NAV của Công ty Cổ phần Nam Việt đã dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE...

Thủy Tiên

08/12/2019 16:47

Diễn biến vnindex tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 2 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 2 tháng 12

Diễn biến hnxindex tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 2 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 2 tháng 12

Diễn biến upcomindex tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 2 tháng 12 đến 6 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 2 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 2 tháng 12