Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh

Với 4 phiên tăng liên tục, đặc biệt có 1 phiên tăng kịch biên độ, mã cổ phiếu PVD đã nhanh chóng góp mặt trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần qua...

Thủy Tiên

25/08/2019 21:51

Diễn biến vnindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 19 tháng8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 19 tháng 8

Diễn biến hnxindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 19 tháng 8

Diễn biến upcomindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 19 tháng 8