Công ty Mỹ nào "ngồi trên đống tiền mặt" lớn nhất?

Dưới đây là 10 công ty Mỹ có nhiều tiền mặt nhất, với dữ liệu bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn như trái phiếu. ...

Minh Nhật

08/11/2019 16:19

Theo dữ liệu từ Factset, các doanh nghiệp Mỹ đang sở hữu khối tiền mặt khổng lồ, trong đó, Microsoft dẫn đầu với 136,6 tỷ USD tính tới quý 3/2019.  

Theo sau là hãng đầu tư Berkshire Hathaway, Alphabet (công ty mẹ Google) và Apple với khối tiền mặt lần lượt là 128,2 tỷ USD, 121,2 tỷ USD và 100,6 tỷ USD. 

Dưới đây là 10 công ty Mỹ sở hữu nhiều tiền mặt nhất, với dữ liệu bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn như trái phiếu. 

110519_companies_with_most_cash_on_hand

Nguồn: FactSet/CNBC.