Công ty Quản lý quỹ Lộc Việt bị vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt...

Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt hoạt động chính thức từ năm 2007.

Thủy Tiên

11/04/2019 09:17

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 243/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Theo đó, thời gian bắt đầu từ ngày 2/4/2019 đến ngày 1/8/2019.

Trước đó, Ủy ban đã đưa công ty này vào tình trạng kiểm soát bắt đầu từ ngày 30/5/2018 và kéo dài 1 năm đến 30/5/2019.

Được biết, cuối năm 2017, công ty này cũng đã bị xử phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty báo cáo không đúng thời hạn về báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016, 2017; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, báo cáo tài chính quý 2, 3, 4/2016 và quý 1, 2/2017; báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được soát xét tại ngày 30/06/2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2016;

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư và báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2017; báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2016; báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2016; báo cáo quản trị rủi ro năm 2016; báo cáo tổng hợp danh sách người hành nghề năm 2016; báo cáo tình hình đầu tư chứng khoán năm 2016.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt tên viết tắt là (LVC) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động chính thức ngày 6/11/2007, trụ sở chính tại tầng 2 số 1 Bà triệu, Hà Nội. Công ty hoạt động với chức năng quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư (ủy thác đầu tư) và cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.