[Infographic] Apple có thể thành công ty nghìn tỷ USD đầu tiên nhờ iPhone 8

Trải qua 7 thế hệ iPhone, Apple đã bán được gần 1,2 tỷ chiếc và cán mốc vốn hóa 800 tỷ USD...

Kim Tuyến

12/09/2017 17:00


Nguồn: Forbes, Fortune, Indiatimes, Bloomberg.<br>

Nguồn: Forbes, Fortune, Indiatimes, Bloomberg.