Dabaco rụt rè đặt mục tiêu lợi nhuận sau cơn khủng hoảng thịt lợn

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Dabaco năm 2018 đạt 246,3 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch đề ra năm 2017...

Một công ty chuyên sản xuất giống lợn của Dabaco.

KIỀU LINH

03/01/2018 16:19

Công ty Cổ phần Dabaco (mã chứng khoán DBC - HNX) vừa thông báo nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo đó, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.296 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mục tiêu đặt ra năm 2017 là 9.265 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, lãnh đạo công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 khoảng hơn 281 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 246,34 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch năm 2017 khoảng 74 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận giảm được ban lãnh đạo Dabaco đặt ra trong bối cảnh thị trường chăn nuôi vẫn gặp khó kể từ cuối năm 2016 đến nay.

Theo kết quả kinh doanh được công bố, luỹ kế 9 tháng năm 2017, doanh thu thuần của Dabaco mới đạt 4.230 tỷ đồng, bằng được một nửa so với mục tiêu 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng, chưa được một nửa mục tiêu cả năm, dù đã kết thúc ba phần tư quãng đường.

Đến thời điểm hiện tại, dù cơn khủng hoảng thịt lợn năm 2017 đã đi qua, nhưng giá thịt lợn vẫn ở mức thấp, nguồn cung dồi dào trong khi chi phí chăn nuôi không giảm.