Đại gia BOT Cienco 4 báo doanh thu, lợi nhuận cùng sụt giảm

Doanh thu cung cấp dịch vụ dù có tăng với đà tăng của doanh thu thu phí BOT cũng không cứu vãn được tình hình giảm sút của các các khoản mục khác của Cienco 4...

Gói thầu số 1 dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long do Cienco 4 thi công dù có tiền nhưng vẫn chậm tiến độ, mới đây đã bị Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

KIỀU LINH

21/08/2019 16:44

Báo cáo tài chính quý 2/2019 mới được Cienco 4 công bố cho thấy tình hình kinh doanh sa sút của doanh nghiệp này dù mảng thu phí vẫn mang về "núi tiền".

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2019 đạt 496 tỷ đồng, giảm gần 11% so với quý 2/2018. Lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 32,5 tỷ đồng, giảm 7%.

Luỹ kế 6 tháng năm 2019, doanh thu của Cienco 4 đạt 1.039 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 72 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu cung cấp dịch vụ dù có tăng do đà tăng của doanh thu thu phí BOT cũng không cứu vãn được tình hình giảm sút của các các khoản mục khác. Quý 2 năm 2018, doanh thu thu phí BOT của Cienco 4 đạt 77 tỷ đồng, quý 2 năm 2019 tăng lên 79 tỷ đồng.

Trong khi đó Cienco 4 ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng giảm mạnh, từ 315 tỷ đồng quý 2 năm 2018 xuống còn 271 tỷ đồng quý 2 năm nay. Doanh thu bán vật tư giảm từ 136 tỷ đồng xuống chỉ còn 80 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn của công ty là 7.292 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, giá trị vốn góp chủ sở hữu là 1.192 tỷ đồng, còn lại nợ phải trả, với giá trị lên đến 6.099 tỷ đồng, chia thành 3.049 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.050 tỷ đồng nợ dài hạn.

Năm 2019, Cienco4 đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20% mệnh giá cổ phần.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 được thành lập năm 2007. Tập đoàn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào cuối tháng 4/2017.

Cổ phiếu C4G của Cienco 4 đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu trên UPCoM từ tháng 12/2018. Ngày 21/5/2019, Cienco4 đã có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đồng thời, thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết C4G trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cienco là chủ đầu tư lớn của hàng loạt BOT như BOT Nam Bến Thủy - tránh Thành phố Hà Tĩnh, dự án BOT QL38 Yên Lệnh - Vực Vòng, BOT Nghi Sơn - Cầu Giát.

Ở lĩnh vực xây lắp, Cienco 4 tham gia thi công loạt dự án giao thông như Cầu Đông Khê (Hải Phòng); nút giao Tân Vũ - dự án đường ôtô Tân Vũ Lạch Huyện; gói thầu CP1A dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1 Tp. HCM Bến Thành - Suối Tiên. Trong đó có gói thầu số 1 dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dù có tiền nhưng vẫn chậm tiến độ, mới đây đã bị Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu C4G của Cienco 4 đang giao dịch xung quanh mức 8.200 đồng/cổ phiếu.