Đạm Hà Bắc: Âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

272,2 triệu cổ phiếu DHB sẽ bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần từ ngày 14/8...

Tại thời điểm 30/6/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 2.521,77 tỷ đồng.

Hà Anh

13/08/2019 07:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ đưa cổ phiếu DHB của Công ty Cổ phần Đạm Hà Bắc vào hạn chế giao dịch trên UpCoM từ ngày 14/8 tới.

Theo đó, 272,2 triệu cổ phiếu DHB sẽ bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần từ ngày 14/8/2019 do tổ chức giao dịch bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Quy chế đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu DHB được giao dịch trở lại bình thường sau công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Quy chế đăng ký giao dịch.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã kiểm toán, doanh thu thuần của DHB đạt 1.594 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là âm gần 220 tỷ (cùng kỳ âm 169,58 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 220 tỷ (cùng kỳ âm 167,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 221,7 tỷ đồng, EPS âm 815 đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 108 tỷ đồng (hồi đầu năm còn đạt 119 tỷ đồng.

Trong báo cáo kiểm toán bán niên 2019, kiểm toán viên lưu ý tại thời điểm 30/6/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 2.521,77 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.876,16 tỷ đồng, tương ứng 105,66% vốn chủ sở hữu. Cùng với những vấn đề khác, bên kiểm toán cho thấy sự tồn tại không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Dù vậy, từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu DHB tăng 54,69% từ vùng giá 6.400 đồng lên 9.900 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, HNX cũng công bố danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UpCoM, tại ngày 14/8/2019 – trong đó, có 10 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ; 106 công ty bị hạn chế giao dịch và 11 công ty bị đình chỉ giao dịch.