Đạm Hà Bắc lỗ luỹ kế 2.500 tỷ đồng, sắp âm vốn chủ sở hữu

Công ty mẹ Công ty Cổ phần Phân Đạm và hoá chất Hà Bắc lỗ luỹ kế lên đến 2.500 tỷ đồng...

Đạm Hà Bắc lỗ luỹ kế 2.500 tỷ, sắp âm vốn chủ sở hữu.

KIỀU LINH

19/07/2018 22:10

Công ty Cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB - Upcom) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 của công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý 2/2018, công ty mẹ thu về 843,3 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; tăng 23,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 160 tỷ đồng tăng 35% so với quý 2/2017.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2017, đạt 5,3 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng lên tới 207,7 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với 184,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí bán hàng cũng tăng cao gấp hơn 2 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 39,4% lần lượt ở mức 20,3 tỷ đồng và 21,6 tỷ đồng khiến công ty mẹ báo lỗ ròng 83,3 tỷ đồng trong quý 2/2018 giảm nhẹ so với khoản lỗ 95,34 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với 2 quý kinh doanh đều thua lỗ, công ty mẹ Đạm Hà Bắc kết thúc chặng đường nửa đầu năm với 1.527,2 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 29% so với cùng kỳ, tuy nhiên gánh nặng chi phí khiến công ty mẹ báo lỗ ròng gần 170 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2017 thua lỗ tới gần 313 tỷ đồng.

Năm 2018, công ty mẹ Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 6,2% so với mức doanh thu thực hiện trong năm 2017.

Tổng chi phí năm 2018 là 3.371 tỷ đồng - trong đó chi phí tài chính là 853 tỷ đồng. Lương bình quân người lao động tăng 722.000 đồng so với thực hiện năm 2017.

Lỗ luỹ kế của Đạm Hà Bắc đến nay đạt 2.501 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 219 tỷ đồng. Nếu đạt kế hoạch lỗ 722 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của công ty mẹ sẽ âm.

Được biết, ngày 26/7/2017, Đạm Hà Bắc đưa toàn bộ 272,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 6.800 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu trên HNX, hiện giá cổ phiếu DHB còn 1.400 đồng/cổ phiếu. Suốt hơn 2 tháng vừa qua cổ phiếu này cũng không phát sinh bất kỳ một giao dịch thành công nào.